Eenzaamheid is een complex fenomeen en voelt voor iedereen anders. Hier geven we enkele instanties waar u terecht kunt voor een luisterend oor, om hulp te krijgen of mensen te ontmoeten.

Tele Onthaal

Gratis te bereiken op nummer 106 en volledig anoniem. Een vrijwilliger maakt tijd voor u, luistert, leeft mee, denkt samen met u na over wat u vertelt en helpt u zoeken naar inzichten. Heeft u hulp nodig, dan krijgt u informatie over verdere hulpverleningsmogelijkheden.

CAW

Bij het centrum voor algemeen welzijnswerk kunt u terecht met elke vraag, bezorgdheid of probleem op het gratis nummer 0800/13 500. Wanneer u een beroep doet op het CAW, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Simpelweg 'tussen de mensen zijn' in een inloopcentrum, of informatie en advies krijgen. Maar ook langere begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp wanneer de nood hoog is. U bepaalt steeds wat er gebeurt.