STOOP PROJECTS, Gentseweg 299, 9120 Beveren heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over de update van de milieuvergunning.

 

De aanvraag heeft als adres:

Gentseweg 299, 9120 Beveren;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

Dienst milieu- en natuur vergunningen of Dienst Ruimtelijke vergunningen

e-mail: omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be

tel: 09 276 21 50

 

De aanvraag ligt van 30 oktober 2021 tot en met 28 november 2021 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst op volgend adres:

 

Milieudienst Beveren

Gravendreef 5A

9120 Beveren

 

Of online via www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar Stationsstraat 2, 9120 Beveren t.a.v. milieudienst.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket)

 

Voor meer info kan u terecht bij de gemeentelijke milieudienst Beveren: