Als deskundige HR bij Hulpverleningszone Waasland speel je een cruciale rol in het uitwerken en implementeren van verschillende HR-projecten. Je werkt nauw samen met het diensthoofd en draagt bij aan het behalen van de beleidsdoelstellingen van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen en verbeteren van de huidige werking van de HR-dienst, met als doel het leveren van  optimale dienstverlening aan zowel interne als externe klanten.

Verantwoordelijkheden:

 • Samenwerken met het diensthoofd en het team om HR-projecten te identificeren, uit te werken en succesvol te implementeren.
 • Ondersteuning bieden bij het opstellen en uitvoeren van HR-strategieën die bijdragen aan de verwezenlijking van de organisatiedoelen.
 • Samen met jouw rechtstreekse collega verschillende HR-initiatieven uitwerken en opvolgen, zoals werving en selectie, e.a.
 • Adviseren van het management en de medewerkers over HR-gerelateerde vraagstukken en beleidskwesties.
 • Actief bijdragen aan het optimaliseren van de HR-processen en -procedures binnen de organisatie en binnen je eigen team.
 • Zorgen voor een vlotte communicatie en samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams.
 • Een contractuele functie waarvoor de Belgische nationaliteit niet vereist is, is toegankelijk voor kandidaten die tot het wettige verblijf in België zijn toegelaten en die wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt zijn toegelaten of leerplichtig zijn in België.
 • Je bent ten minste 18 jaar oud.
 • Je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie. Hiervoor bezorg je een uittreksel uit het strafregister. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden op de uiterste inschrijvingsdatum. Het attest moet dus dateren van na 16/07/2023.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je voldoet aan de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs ofwel minimaal 1 jaar relevante ervaring in het vakgebied kunnen aantonen.
 • Bij de start van je loopbaan ontvang je een bruto basisloon als deskundige HR in de loonschaal B1-2-3. Het minimum bruto maandloon bij aanvang bedraagt €2.913,19. Het maximum bruto maandloon bedraagt €3.891,47.
 • Anciënniteit uit de openbare sector kan integraal meegenomen worden. Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie.
 • Daarnaast biedt Hulpverleningszone Waasland ook 30 vakantiedagen, 14 feestdagen, maaltijdcheques van 8 euro, een uitgebreide hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding. 
 • Wens je nog bijkomende informatie of een loonsimulatie op maat? Stuur gerust een e-mail naar E sollicitatie@hvzwaasland.be of bel ons op T 03 502 09 08. Vergeet voor een loonsimulatie jouw gezinssituatie, aantal personen ten laste en relevante ervaring niet door te geven.

Kandidaturen dienen uiterlijk zondag 15 oktober 2023 ingediend te worden. Datum van  de e-sollicitatie telt.

solliciteren