GTI Beveren is een gemeentelijke secundaire school. Het is een STEM-school die met de modernste technieken en in nauwe samenwerking met bedrijven hoogwaardig secundair onderwijs aanbiedt. Gemeente Beveren ondersteunt de werking van de school.

Wij hebben oog voor de talenten van elke leerling. Succes op de arbeidsmarkt en in het hoger onderwijs is verzekerd. Het GTI Beveren is niet alleen een hoog aangeschreven vakschool, maar levert ook toekomstige ingenieurs af. De sleutel van het succes is onze doorgedreven leerlingenbegeleiding, waarmee we de ontwikkeling naar meer probleemoplossend denken en zelfredzaamheid ondersteunen. Daarvoor hebben we o.a. een orthopedagoog en logopedist in dienst.

Een tweede troef is onze intense samenwerking met de hoogtechnologische bedrijven uit onze regio. Die bedrijven helpen ons om uitdagende en zinvolle doelen te stellen voor leerlingen. Zo bevorderen we de zin voor levenslang leren

GTI Beveren zoekt een directeur voor indiensttreding op 1 november 2021.
Het betreft een tijdelijke aanstelling met vooruitzicht op een vaste benoeming indien aan de voorwaarden voldaan is. Deze functie wordt bezoldigd volgens salarisschaal 525.

Samen met de adjunct-directeur en het directieteam neem je deze rol ter harte door het uitvoeren van de onderstaande taken:

 • In verbondenheid met het schoolteam, de leerlingen en hun ouders werk je aan de realisatie van het pedagogische project van de school in overeenstemming met de missie en de visie van de school.
 • Je voert een beleid conform het referentiekader voor onderwijskwaliteit.
 • Je streeft via een pedagogisch beleid de realisatie van het curriculum secundair onderwijs na.
 • Je realiseert samen met het directieteam, de implementatie van de vernieuwing secundair onderwijs, met onder andere de organisatie van nieuwe studiegebieden en van het duaal leren.
 • Je stuurt de opmaak van het schoolwerkplan aan. Je stelt noden vast, selecteert prioriteiten en stelt een plan van aanpak op. Je evalueert op regelmatige basis de verschillende aspecten van de schoolwerking en stuurt bij waar nodig. Samen met het team werk je op die manier aan de schoolontwikkeling.
 • Je realiseert de implementatie van de Digisprong waarbij het gebruik van laptops door de leerlingen wordt geïmplementeerd.
 • Je hebt aandacht voor de noden van elke leerling en ontwikkelt een schoolbreed zorgbeleid dat hier maximaal aan tegemoet komt.
 • Samen met 3 andere secundaire scholen werk je mee aan de realisatie van een sterke netoverschrijdende scholengemeenschap Beveren-Bazel die alle kansen geeft om leerlingen in de regio kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.
 • Je organiseert de aanwerving, het onthaal, de aanvangsbegeleiding, het coachen en het evalueren van de personeelsleden van de school in overeenstemming met de afspraken binnen de scholengemeenschap.
 • Je handelt nauwgezet en correct de administratieve verplichtingen van de school af.
 • Je werkt samen met de financiële dienst van gemeente Beveren aan een adequaat en gezond financieel beleid.
 • Met ondersteuning van de technische dienst gebouwen van de gemeente sta je in voor de opvolging van nieuwbouwprojecten in de school.
 • Samen met de plaatselijke en de centrale preventieadviseur zorg je voor een veilige school. Preventie en welzijn vormen voor jou een belangrijk thema.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs in de regio door deelname aan onderwijsraden, werkgroepen, denkdagen met het schoolbestuur, …
 • Je werkt vlot samen met externe partners zoals CLB, pedagogische begeleiding, ondersteuningsnetwerk, nascholing, …
 • Je bent bereid om een opleiding directie te volgen of je hebt die reeds gevolgd.
 • Je staat in voor de opdrachtenverdeling en de personeelsformatie van de school.

Je bezit minimaal een masterdiploma met bewijs van pedagogische bekwaamheid. 
Een minimum van 4 jaar ervaring binnen de onderwijscontext is een must.
Je wordt verwacht onderstaande competenties te bezitten of je bent bereid deze op korte termijn te ontwikkelen:

 • Je bent een oplossingsgerichte, creatieve denker.
 • Je communiceert duidelijk en transparant.
 • Je stimuleert autonomie bij je medewerkers, werkt aan verbondenheid en helpt anderen groeien in competentie.
 • Je bent gericht op samenwerking en waardeert de inbreng van iedereen.
 • Je geeft blijk van strategisch denken en handelen. Je werkt systematisch, doelbewust en resultaatgericht. Je beschouwt professionalisering als een belangrijk middel tot het bereiken
 • van doelen op vlak van school- en kwaliteitsontwikkeling, zowel persoonlijk als voor het schoolteam.
 • Je selecteert en doseert vernieuwingsimpulsen van binnen en buiten de school vanuit het pedagogisch project en de draagkracht van het team.
 • Je stelt realistische doelen voor jezelf, voor je team en voor de school.
 • Je bezit voldoende kennis of bent bereid deze kennis op te doen rond personeelsreglementering, wetgeving preventie en welzijn, boekhouding, ICT, … om in samenwerking met experten en/of ondersteunende diensten de juiste keuzes voor de school te kunnen maken.

Je werkplek bevindt zich in het GTI Beveren, Europalaan 1 te Beveren.
We bieden een afwisselende job waarin je het verschil kan maken in een loopbaan vol leermogelijkheden en groeikansen.
Vanaf je indiensttreding start een onthaal- en begeleidingstraject dat je een stevige basis geeft in je nieuwe functie. Ook nadien krijg je de kans om je professioneel te ontwikkelen en heb je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in specifieke technische materies.

Solliciteren kan tot en met 19 september.

De examenprocedure vindt plaats in de week van 1 oktober. Een uitnodiging voor deze procedure wordt enkele dagen vooraf gestuurd.

De selectieprocedure bestaat uit een screening op basis van cv en motivatiebrief, een psychotechnische proef, een schriftelijke proef en een gesprek met de selectiecommissie.

Voor verdere vragen kan je via e-mail terecht bij Pascal De Rop (pascal.de.rop@beveren.be), de huidige directeur.