Als technisch medewerker onderhoud hydranten ben je verantwoordelijk voor het periodieke onderhoud, herstelling en de inspectie van hydranten. Je inspecteert proactief de hydranten en hun signalisatie om eventuele storingen te voorkomen en draagt zo bij aan het behoud van onze hoge kwaliteitsstandaarden. Alle controles worden op het einde van de week verwerkt in een database.
Tijdens de werkuren heb je een dienstvoertuig ter beschikking om jouw geplande taken afgerond te krijgen. Het voertuig wordt na de werkuren geparkeerd aan de dichtstbijzijnde brandweerkazerne van onze hulpverleningszone.
Werk je graag zelfstandig en heb je zin om deel uit te maken van onze brandweerfamilie?
Knik je volop “ja”? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Om je kandidaat te kunnen stellen, moet je op de uiterste inschrijvingsdatum, 20 september 2023 om 23u59 voldoen aan volgende voorwaarden:

  • je bent Belg of je bent burger van een ander land dat tot de Europese Economische Ruimte behoort of van Zwitserland
  • je bent ten minste 18 jaar oud
  • je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie. Hiervoor bezorg je een uittreksel uit het strafregister. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden op de uiterste inschrijvingsdatum. Het attest moet dus dateren van na 20/06/2023
  • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
  • je bent houder van een rijbewijs B

Bij de start van je loopbaan ontvang je een bruto basisloon als technisch medewerker onderhoud hydranten in de loonschaal D1-2-3. Het basis bruto jaarloon bedraagt €26.598,67. Het bruto maandloon is €2.216.56. Anciënniteit uit de openbare sector kan integraal meegenomen worden. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen.
Daarnaast biedt Hulpverleningszone Waasland jou ook 30 vakantiedagen, 14 feestdagen, maaltijdcheques van 8 euro, een uitgebreide  hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding.
Voor een concrete loonsimulatie kan je contact opnemen met de dienst HR via E | sollicitatie@hvzwaasland.be

Heb je vragen over deze openstaande vacature? Neem gerust contact op met de dienst HR via E | sollicitatie@hvzwaasland.be of via T | 03 502 09 08
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 20 september 2023 (datum e-sollicatie telt).

Download in onderstaande link het volledige vacaturebericht.