Een brandweerman/v/x werkt samen met een ploeg collega’s en hanteert vlot al het materiaal aanwezig in een
brandweerwagen (vb. een multifunctionele autopomp, …) Ook met ander technisch materiaal kan hij/zij/hen vlot
overweg. Hij/zij/hen draagt samen met de collega’s de verantwoordelijkheid tijdens het uitvoeren van operationele
taken. Dit steeds in nauwe samenwerking met de bevelvoerder. Het uitvoeren van opdrachten en het rapporteren van
bevindingen op het terrein zijn hierbij van fundamenteel belang.

  1. Je bent Belg of je bent burger van een ander land dat tot de Europese Economische Ruimte behoort of van Zwitserland
  2. Je bent ten minste 18 jaar oud
  3. Je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie. Hiervoor bezorg je een uittreksel uit het strafregister. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden op de uiterste inschrijvingsdatum. Het attest moet dus dateren van na 10 juli 2021
  4. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
  5. Je bent in orde met de dienstplichtwetten
  6. Je bent houder van een rijbewijs B
  7. Je bent houder van een federaal geschiktheidsattest (FGA) voor het basiskader

De proeven tot het behalen van het FGA kunnen afgelegd worden in een van de provinciale brandweerscholen, op de vooraf bekendgemaakte data.  Inschrijven voor deze testen kan je rechtstreeks bij de organiserende scholen. De geschiktheidsproeven bestaan uit drie delen: de competentietest, de operationele handvaardigheidstest en de fysieke proeven. Als je al actief bent als brandweerman in een andere zone, hoef je het FGA niet meer te behalen. In dit geval bezorg je ons wel een tewerkstellingsattest van je hulpverleningszone waar je tewerk gesteld bent.

Voor de functie van vrijwillig brandweerman/v/x ontvang je een prestatievergoeding van 13.39 euro bruto per uur (zonder inbreng van anciënniteit).
Deze vergoeding wordt verhoogd met toeslagen voor onregelmatige prestaties, voor wachtdienst in de kazerne en interventies (nacht, zaterdag, zon- en feestdagen).

Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 10 oktober 2021 (datum poststempel of e-sollicitatie telt).

meer informatie

of via T | 03 502 09 08

website HVZ Waasland