•    Konikpaarden, zijn van oorsprong een Pools paardenras (konink= klein)
•    Het Lange Eind, is een verdedigingsgracht uit de 19de eeuw tussen het Fort Sint-Marie en het Fort van                    Zwijndrecht
•    De Put van Fien was ook een belangrijk verbindingselement in de historische fortengordel
 

•    Een belangrijk broedgebied voor watervogels en rietvogels
•    Rugstreeppadden voelen zich hier thuis (5350 in totaal)
•    Het Groot Rietveld wordt begrensd door het Lange Eind