• Het natuurgebied was vroeger akker- en weiland.
  • Door een gedeelte van het terrein af te graven en de grondwaterstand te verhogen, is hier een waardevol plas-drasgebied ontstaan
  • In de winter staat het gebied voor meer dan de helft onder water
  • Het gebied zelf is niet toegankelijk maar de dijken rondom wel
  • Landschap vol contrasten
  • Een vogelhotspot (broedplaats voor vogels)
  • Uitwaaien in de wind
  • Uitkijkpunt Sint-Michielsstraat