Erfgoedhuis Hof ter Welle is de uitvalsbasis van de gemeentelijke erfgoedwerking en de thuishaven van de Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw. Het erfgoedhuis herbergt sinds 2017 de gemeentelijke kunstcollectie, de museale collectie van de gemeente Beveren. Bezoekers kunnen er ook terecht voor raadpleging van de erfgoedbibliotheek in de leeszaal.

Erfgoedhuis Hof Ter Welle

Burcht Singelberg in het havengebied van Kallo staat breed bekend als vaste trekpleister voor kunstliefhebbers.
Daarnaast lokt de biënnale Beeldig Hof ter Saksen in Park Hof ter Saksen in Haasdonk in de onpare jaren tijdens de zomermaanden veel bezoekers naar Beveren.
Ook in het centrum van Beveren en in de deelgemeenten vinden we beeldende kunst in de openbare ruimte, telkens met aandacht voor de lokale context.

Naast het aanbod in de publieke ruimte, bezit Beveren een aanzienlijke collectie die behoort tot het gemeentelijke kunstpatrimonium. In de kunstvitrine stelt het Erfgoedhuis driemaandelijks een nieuwe selectie tentoon. 

Raadpleeg de volledige catalogus van de kunstcollectie online via www.erfgoedinzicht.be of ter plaatse via gemeentearchief  (T. 03 750 750 of archiefdienst@beveren.be)

Het grondgebied van Beveren heeft een aantal unieke parels die een bezoek meer dan waard zijn. Contacteer dienst Toerisme voor meer informatie, of neem een kijkje op:  

Dienst Toerisme groepsbezoeken monumenten

De gemeentelijke cultuurraad lauwert cultuurverenigingen en personen met een bijzondere staat van dienst met de Cultuurboom. Kandidaturen kunnen ingediend worden via het secretariaat van de cultuurraad, of rechtstreeks bij de voorzitter (secretariaat.cultuurraad@beveren.be), steeds voor 1 september, voor het daaropvolgende culturele seizoen.

Algemene vorming en cultuureducatie vormen de rode draad in het verhaal van levenslang leren. Het gemeentebestuur zet in op cultuureducatie voor burgers en heeft daarbij oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en actuele thema's.
Het globale vormingsaanbod binnen de gemeente wordt mee ondersteund en uitgebouwd door de regionale werking van Vormingplus Waas-en-Dender (https://www.vormingpluswd.be/over-vormingplus).

Het culturele aanbod vindt u op https://www.tervesten.be/genre/vorming.

Het volledige aanbod ontdekt u via de UiTdatabank (https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/alle/beveren-waas).