De jeugddienst houdt zich bezig met alles wat kinderen en jongeren aanbelangt. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren, ondersteuning van de jeugdraad en de verschillende particuliere jeugdverenigingen. Je kan er terecht met al je vragen in verband met het organiseren van een fuif, je kan er het speelgebouw of de fuifzaal reserveren, een repetitielokaal vastleggen,… 

Missie van jeugddienst Beveren
De jeugddienst is dé laagdrempelige, dynamische dienst binnen de gemeente waar kinderen en jongeren steeds terecht kunnen met hun noden en behoeften, ruimer dan enkel het vrijetijdsbeleid. 

De jeugddienst heeft de deskundigheid in huis om de noden en behoeften van kinderen en jongeren te detecteren en die op een juiste manier te vertalen naar alle beleidsdomeinen die kinderen en jongeren aanbelangen. Hierdoor bewaakt de jeugddienst het welzijn van kinderen en jongeren in de gemeente Beveren en zorgt ze samen met hen voor een kind- en jeugdvriendelijk gemeentelijk beleid. 
 

Openingsuren
maandag: 8:30-12:30
dinsdag: 8:30-12:30
woensdag: 8:30-12:30 en 13:30-16:30
donderdag: 8:30-12:30
vrijdag: 8:30-12:30
zaterdag: Gesloten
zondag: Gesloten
Sluitingsdagen
Belgische feestdagen - gemeentediensten gesloten
Paasmaandag
Feest van de Arbeid
O.L.H.-Hemelvaart
O.L.H.-Hemelvaartweekend
O.L.H.-Hemelvaartweekend
PInkstermaandag
Nationale Feestdag
O.L.V.-Hemelvaart
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand
Brugdag na Wapenstilstand
Weekend van Wapenstilstand
Kerstdag
Nieuwjaarsdag

Onthaal en secretariaat

Julie Van Daele medewerker secretariaat 03 750 10 30 jeugddienst@beveren.be

Jeugdconsulent/diensthoofd jeugd

Jeroen Kersschot Jeugdconsulent 03 750 10 31 jeroen.kersschot@beveren.be

Deskundige jeugd

Toon Daems deskundige jeugd 03 750 10 34 toon.daems@beveren.be

Jeugdwerker

Friedl Verelst Jeugdwerker 03 750 10 38  Friedl.verelst@beveren.be
Rani Van Roeyen  Jeugdwerker  03 750 10 32  Rani.van.roeyen@beveren.be
Kimberly Colman  Jeugdwerker  03 750 10 37 Kimberly.colman@beveren.be 

Boekhouding

Helga Smet Boekhouding 03 750 10 36 helga.smet@beveren.be