Doelstellingen:

1. Renovatie bestaande parking + uitbreiding
2. Realiseren knip A. Rodenbachlaan
3. Veilige toegang voor voetgangers en fietsers
4. Stevige ingroening, infiltratie en buffer regenwater

Fase 1: van 17 april tot eind augustus
Tijdens deze fase is er een mogelijkheid tot alternerende doorgang voor plaatselijk verkeer.

Fase 2: van 28 augustus tot 5 september
Afwerken definitieve knip waarbij er geen doorgang meer is voor gemotoriseerd verkeer.

ma 17 april

november 2023