In de Melselestraat (tussen Keizerstraat en Bosstraat), Keizerstraat (tussen de kerk en Heirbaan), Heirbaan (tot aan Kruibekesteenweg), Botermelkstraat, Leenstraat en Perstraat (tussen nr. 80 en 137) staan uitgebreide rioleringswerken en lokale infrastructuurwerken op de planning.

Met dit project wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Het afvalwater wordt afgevoerd via de Melselestraat, langs de velden richting Zandstraat waar het aansluit op de collector Haasdonk. Het regenwater wordt verzameld richting Melselestraat waar het toekomt in een nieuw  bekken aan de Melselestraat (t.h.v. de voetbalvelden).

27 september 2021

half mei 2023

Deze werken zullen voor de nodige verkeershinder zorgen. De bewoners ontvangen bij elke belangrijke fasewissel een  bewonersbrief in de bus. 

Alle info over de werken vindt u op de website van Aquafin. Daar kunt u zich ook inschrijven op de nieuwsbrief over deze werken.

    meer informatie

    Met vragen kunt u terecht bij het contactcenter van Aquafin: