Sinds 7 augustus voert een aannemer in opdracht van AWV voorbereidende werken uit voor de vernieuwing van de verouderde brandleiding in de Frans Tijsmanstunnel (R2). Het gaat over zo’n 1,2 kilometer aan buizen in totaal. Tegelijk neemt de aannemer binnenkort 46 aansluitingspunten onder handen, waaraan de brandweer haar brandslang kan aansluiten. Na de vernieuwing plaatsen we nog een isolatielaag over de brandleiding, om bevriezing van het bluswater te voorkomen. 

Vanaf vrijdagavond 8 september zal het verkeer wel impact ondervinden. De Tijsmanstunnel is doorlopend afgesloten richting Nederland, van 20 uur tot maandagochtend 11 september 5 uur. De voorbereidende werken duren tot en met vrijdag 15 september. De eigenlijke werkzaamheden gaan van start op zondagavond 5 november 20 uur en vinden eveneens plaats tijdens nacht- en weekendafsluitingen. 

Opgelet: van maandag 18 tot en met donderdag 21 september en van maandag 25 tot en met donderdag 28 september, telkens van 20 tot 5 uur, vinden ook technische werkzaamheden plaats in de Tijsmanstunnel. De tunnel wordt daarvoor in beide richtingen afgesloten. De detailplanning voor alle werkzaamheden kan je steeds via de website van het Vlaams Verkeerscentrum raadplegen

Tijdens de sluitingen richting Nederland geldt een omleiding via de Scheldelaan (N101) – complex Zandvliet. Wie richting Gent rijdt, volgt een omleiding via de A12 – N101. 

vrijdag 8 september 20 uur

eind april 2024