Agentschap Wegen en Verkeer en gemeente Beveren werken samen aan de totale heraanleg van de N70  van de Essendreef in Beveren tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de Snoeckstraat in Melsele. De herinrichting met vrijliggende fietspaden, een aparte busbaan en twee nieuwe ovondes zullen het verkeer er veiliger en vlotter laten verlopen. 

meer informatie

De Lijn paste haar busroutes aan aan de omleiding voor de werken aan de N70.
De omleidingen gelden vanaf maandag 6 maart tot het einde van de werken. Een gedetailleerd overzicht vindt u in de onderstaande download. 

Meer informatie en een routeplanner vindt u op de website van De Lijn. 

website De LIjn

zomer 2023

Met uw vragen over de werken N70 kunt u terecht bij de bereikbaarheidsadviseur van Agentschap Wegen en Verkeer: 

0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren)
E bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.