Ondernemers

De gemeente gaat nieuwe en grotere fietsenstallingen bouwen aan het station van Beveren. De huidige fietsenstallingen bieden onvoldoende plaats aan alle fietsers die de trein nemen. De nieuwe fietsstalling naast het station zal klaar zijn op 19 november 2018. Een week later is ook de...
Op vraag van de gemeente keurde de gouverneur uitzonderlijk een afwijking goed op de eerder gestelde droogtemaatregelen: Vanaf 3 augustus 2018 mag voor de beregening van akkerteelten en het drenken van vee, mits rekening gehouden wordt met de meetwaarden, water gecapteerd worden uit de volgende...
Vanaf 9 augustus 2018 mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring