Belastingen & Retributies

Dit is de website van de gemeente Beveren. U vindt hier het overzicht van de gemeentelijke belastingen en retributies.

Voor informatie over de aangifte van de personenbelastingen kunt u zich wenden tot de FOD Financiën op het telefoonnummer 02 57 79 440. Voor informatie over BTW kunt u terecht op het nummer 02 57 794 20.