Cultuurschade bij zomermaaiwerken

De Provincie Oost-Vlaanderen zorgt ervoor dat het te veel aan regenwater vlot kan doorstromen via de waterlopen en doet dit met respect voor de natuur in en rond de waterlopen. Regelmatig voert de Provincie dan ook aan die waterlopen onderhoudswerken uit. 

De Provincie maait het talud en de bodem van een beek waar het kan met de korfmaaier. Soms is echter ook handwerk nodig of doet ze aan nulbeheer. 
Het maaisel spreidt de Provincie uit binnen een strook van vijf meter naast de waterloop. In uitzonderlijke omstandigheden wordt het afgevoerd. Om de gewassen op akkers niet te beschadigen, maait de Provincie maar vanaf 15 november. Eén keer per jaar is meestal voldoende.

Overstromingsgevoelige waterlopen maait de Provincie een extra keer in de zomer. Landbouwers kunnen een vergoeding krijgen voor schade aan de gewassen door deze bijkomende maaibeurt.
De vergoeding is gebaseerd op een tarieflijst die voor elk gewas jaarlijks opnieuw wordt vastgelegd. Om een schadevergoeding te ontvangen vult u het schadeaangifteformulier in.

Meer info