De droogte van voorbije lente en zomer erkend als landbouwramp


De erkenning als ramp van de droogte in de lente van 2018 en de zomer van 2018, betekent dat landbouwers een aanvraag tot tegemoetkoming kunnen indienen. Voorwaarde is wel dat de schade werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies.

De uiterste datum dat u de tegemoetkomingsaanvraag kunt indienen is 28 februari 2019. Aanvragen die na 28 februari worden ingediend, worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag wordt, aangetekend per post of via e-mail opgestuurd, of tegen ontvangstbewijs afgegeven bij een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Gebruik hier voor het formulier dat terug te vinden is op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.

De tegemoetkomingsaanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld.

De aanvraag moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :
• een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd
• het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade ook werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Meer informatie vind u ook terug op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp

Voor alle andere vragen hierover kan men terecht bij de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.
Adres: Provincie Oost-Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101, 9000 Gent
T 09 276 29 00 | E inkomenssteun [dot] oostvlaanderen [at] lv [dot] vlaanderen [dot] be