Gemeentelijke schattingscommissie zoekt leden

Als u als landbouwer door overmacht zoals onweer, droogte, hagel, wateroverlast…. schade hebt aan land- of tuinbouwteelten, kunt u deze schade laten vaststellen door de gemeentelijke schattingscommissie. De schattingscommissie is samengesteld uit afgevaardigden van de FOD Financiën, het Vlaams Departement Landbouw, het gemeentebestuur en een expert-landbouwer. Gemeente Beveren is op zoek naar expert-land- en tuinbouwers die de schattingscommissie op vrijwillige basis willen bijstaan bij het vaststellen van schade. Kandidaten dienen gepensioneerd te zijn en tijdens hun actieve carrière land- of tuinbouwer in hoofdberoep te zijn geweest.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met team Landbouw, 03 750 16 72, landbouw [at] beveren [dot] be.