Adreswijziging rechtspersonen

Ondernemingen dienen hun adreswijziging te regelen via de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen)

Een adreswijziging kunt u zelf uitvoeren via de toepassing ‘My Enterprise‘ van de FOD Economie

Zie info op : https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/my-enterprise