Visie- en inspiratienota economie

De gemeenteraad keurde op 29 mei 2018 een visie- en inspiratienota Economie goed. Deze nota geeft een analyse van het economische weefsel van de gemeente Beveren en somt diverse concrete actiepunten op die het economisch klimaat in Beveren ondersteunen.  Deze nota werd tevens door de Raad Lokale Economie goedgekeurd en vormt een leidraad voor de werking van deze adviesraad.