Slachtvergunning

Particulieren die een dier willen slachten moeten zich éénmalig identificeren en registreren bij het gemeentebestuur. Zij krijgen dan een uniek registratienummer van het FAVV dat bij elke toekomstige slachting moet gebruikt worden.  De slachtingen die in een slachthuis gebeuren moeten dus niet meer aangegeven worden bij het gemeentebestuur. Men moet zich met het uniek registratienummer rechtstreeks wenden tot het slachthuis.

Voor een particuliere slachting die buiten het slachthuis gebeurt, moet de eigenaar een slachtaangifte doen bij de gemeente. Deze is 8 dagen geldig en moet minstens 2 werkdagen op voorhand gebeuren. Bij deze aangifte moet de aangever in het bezit zijn van zijn registratienummer en het beslagnummer van het bedrijf waar het dier gehouden werd. Dit beslagnummer kan men vragen aan de veehouder waar men het dier gekocht heeft of staat vermeld op het vervoersdocument dat de dieren vergezelt. Voor een particuliere slachting in het slachthuis zal de aangifte bij aankomst in het slachthuis gebeuren. Dezelfde gegevens moeten medegedeeld worden.

Voor particuliere slachtingen van gevogelte, konijnen en klein wild buiten een slachthuis is er geen aangifteplicht en moet er dus geen registratienummer aangevraagd worden.

Rituele slachtingen moeten steeds plaatsvinden in een erkend slachthuis. In gemeenten die niet beschikken over een slachthuis kunnen de slachtingen doorgaan op een tijdelijke slachtplaats. Bepaalde inrichtingen kunnen tijdelijk, nl. beperkt tot periode van het offerfeest, erkend worden als slachthuis. Hiertoe moet een aanvraag voor erkenning  ingediend worden bij het FAVV en dit ten laatste 2 weken vóór het offerfe

Afleverende dienst:
Dienst Economie
Stationsstraat 2
9120 Beveren
03 750 16 70
economie [at] beveren [dot] be