Opvoeding

Kinderen brengen kleur in je leven. Tegelijkertijd zijn ze ook een hele uitdaging.
Soms heb je vragen, twijfels, problemen bij de opvoeding van je kind en zoek je hierbij steun.
Elke ouder, elk kind en elke situatie zijn immers anders. Je kan op verschillende manieren hulp zoeken.

Verschillende organisaties bieden infoavonden en lezingen rond opvoedingsondersteuning aan. 
Hou de kalender op www.beveren.be/huisvanhetkind in het oog.

OPVOEDINGSONDERSTEUNING
KINDERMISHANDELING
OUDERMISHANDELING