Permanenties deelgemeenten

In alle deelgemeenten wordt gezorgd voor een regelmatige gemeentelijke dienstverlening. U kunt er voor heel wat zaken terecht:

  • alle zaken die behoren tot het takenpakket van de dienst Bevolking, behalve aanvragen voor paspoorten (reispassen), dit is alleen mogelijk in Beveren (aanvragen voor kinderreispasjes zijn wel mogelijk). Ook voor de dienst Vreemdelingen kunt u enkel in Beveren terecht.
  • aanvragen uittreksels uit de registers van geboorte, overlijden, huwelijk …
  • attesten klein verlet
  • aangifte huwelijksjubilea
  • valideren controleformulier C3 Deeltijds (deeltijdse werknemers)
  • informatie over de gemeentediensten en de maatschappijen die instaan voor nutsvoorzieningen
  • melding defecten aan de openbare verlichting
  • aankoop van huisvuilzakken en GFT-labels
  • aanvragen teruggave gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing
  • aanvragen verschillende premies van dienst stedenbouw

Openingsuren permanenties