Privacybeleid

De gemeente Beveren respecteert de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van de website beveren.be. Alle persoonlijke gegevens die bij het bezoek van de site worden overgemaakt, doet u vrijwillig tijdens uw bezoek. Deze gegevens worden bewaard en opgenomen in een databestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informatie en/of activiteiten, of zodat we u kunnen informeren in geval van incidenten of rampen (crisiscommunicatiesysteem Domino).  Wij handelen hierbij in overeenstemming met de kaderwet van 30 juli 2018 tot de verwerking van persoonsgegevens.

Uw gegevens worden gebruikt voor:

  • ons administratief beheer;
  • verrichtingen via ons thuisloket;
  • informatieverstrekking over onze diensten via stedelijke media.

De verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw aanvraag te behandelen en om u vervolgens informatie te bezorgen over onze diensten. Gegevens die u verplicht bent in te vullen, worden duidelijk aangegeven.

Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens via onze website mee te delen, geeft u de gemeente Beveren uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Wij verwerken deze gegevens niet voor andere doeleinden of geven ze niet door aan organisaties of bedrijven waar wij mee samenwerken, zonder dat wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd.

Privacyverklaring

Gemeente Beveren gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij volgen de regels rond het verwerken van persoonsgegevens zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Recht op inzage en correctie

U beschikt op eenvoudig, schriftelijk verzoek over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die u betreffen.

Cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

De gemeente Beveren maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw elektronische identiteitskaart wenst in te loggen om gebruik te maken van het e-loket zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer toegang gegeven wordt tot uw persoonlijke informatie.  Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3. Performantie cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.  Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. De gemeente Beveren maakt op deze website gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Opt-Out

Onze nieuwsbrieven hebben een eenvoudig opt-outsysteem. Op elk ogenblik kan u op verzoek verwijderd worden van onze distributielijst door middel van een uitschrijflink die u aantreft op elke toegezonden elektronische nieuwsbrief. In geen enkel geval zal uw e-mailadres worden doorgespeeld aan derden.

Machtigingen en protocollen voor het opvragen en uitwisselen van persoonsgegevens

Voor de toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

De machtigingen waarover het lokaal bestuur Beveren beschikt, vindt u op deze pagina

Meer informatie

Meer informatie over de kaderwet verwerking persoonsgegevens en de Algemene Vordering gegevensbescherming vindt u op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.