Aangifte adreswijziging

Wat? 

maak een afspraak

Het is wettelijk verplicht om binnen de 8 dagen, nadat uw effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging. Deze aangifte moet gebeuren bij de bevolkingsdienst in uw nieuwe woonplaats.

Aangifte adreswijzigingen rechtspersonen

Ondernemingen dienen hun adreswijziging te regelen via de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen)

Een adreswijziging kunt u zelf uitvoeren via de toepassing ‘My Enterprise‘ van de FOD Economie

Zie info op : https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/my-enterprise


Hoe? 
 • elektronisch via het e-loket.
 • persoonlijk aan het loket
 • schriftelijk met vermelding van: 
  • datum verhuis
  • nieuw adres (nieuwbouw?)
  • het aantal personen dat verhuist en hun rijksregisternummer
  • beroepen
  • telefoonnummer
  • de personen die nog wonen op het nieuwe adres (samenwonen en verwantschap)
  • wie is referentiepersoon
  • het tijdstip dat de wijkagent best langs komt: voormiddag, namiddag, avond
Wat meebrengen? 

Identiteitskaart

Prijs? 

Gratis

Afleverende dienst: 
Burgerzaken
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België