Aangifte van een adoptie

Wat? 

Bij een binnenlandse adoptie wordt het vonnis dat de Belgische rechtbank heeft uitgesproken in verband met adoptie overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar de ouders wonen. Dat gebeurt automatisch. U hoeft hier zelf geen stappen voor te ondernemen.

Bij een buitenlandse adoptie moet de adoptieakte eerst bezorgd worden aan de Federale Centrale Autoriteit, dienst internationale adoptie, voor erkenning in België. Met het bewijs van registratie dat u daarvoor ontvangt en de beëdigde vertaling van de adoptieakte meldt u zich daarna aan bij de dienst burgerlijke stand om de akte te laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00