Aangifte van een adoptie

Wat? 

maak een afspraak

Bij een binnenlandse adoptie wordt het vonnis dat de Belgische rechtbank heeft uitgesproken in verband met adoptie overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar de geadopteerde/adoptanten wonen. Dat gebeurt automatisch. U hoeft hier zelf geen stappen voor te ondernemen.

Bij een buitenlandse adoptie moet de adoptieakte eerst bezorgd worden aan de Federale Centrale Autoriteit, dienst internationale adoptie, voor erkenning in België. Na de erkenning bezorgt de Federale Centrale Autoriteit de nodige documenten aan de burgerlijke stand van de gemeente waar de geadopteerde woont.

Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00