Afwijking op de geluidsnormen

Wat? 

Voor muziekactiviteiten waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt, is vanaf 1 januari 2013 het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 van kracht. In dit besluit staat omschreven wat de maximale geluidsnormen voor verschillende categorieën van muziekactiviteiten.

Hoofdstuk 6.7 van Vlarem II regelt de manier waarop een afwijking kan bekomen worden.  Als het evenement  plaatsvindt in openlucht of in een voor het publiek toegankelijke ruimte (zonder milieuvergunning voor permanente muziekactiviteiten) én het gaat om kermissen, carnaval, muziekfestivals, fuiven of andere bijzondere gelegenheden, dan kan bij de gemeente een afwijking worden gevraagd op de geluidsnormen tijdens een bepaalde periode.

Voorwaarden: 

Hoe? 
  • Indien u een evenement organiseert moet u een aanvraag indienen via het Fuifloket. Bij het invullen van het aanvraagformulier evenementen wordt de optie geboden om een afwijking op de geluidsnorm aan te vragen.
  • De dienst milieubescherming zal de aanvraag grondig evalueren en een gemotiveerd advies verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen dat dan een besluit neemt.
  • Het  besluit tot het al dan niet verlenen van de toelating tot afwijking op de geluidsnorm zal worden gecommuniceerd naar de organisatoren.
  • Afhankelijk van het toegestane geluidsniveau, is  de organisator verplicht enkele flankerende maatregelen te nemen.
Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30