Afwijking op de rustdag

Wat? 

De wetgeving voorziet in één verplichte rustdag per week voor alle handelaars en ambachtslieden. Onder rustdag wordt verstaan: een ononderbroken periode van 24 uur, die aanvangt om 5 uur ’s morgens of om 13 uur ’s middags en eindigt op hetzelfde uur van de daaropvolgende dag.

Handelaars die geen rustdag kiezen, worden geacht deze te hebben op de zondag. Handelaars en ambachtslieden die een andere rustdag dan de zondag kiezen mogen op zondag geen andere producten verkopen of geen andere dienstprestaties verrichten dan die welke zij gewoonlijk leveren.

De handelaars of ambachtslieden moeten, indien ze een andere rustdag dan de zondag kiezen, aangifte doen van hun gekozen rustdag bij het gemeentebestuur. De keuze van de rustdag wordt door het gemeentebestuur ingeschreven in een register en de handelaar moet een bord voor het uitstalraam van zijn zaak hangen met vermelding van de rustdag. Deze borden dient de handelaar te laten voorzien van een gemeentestempel. Handelaars in Beveren die onder de wet vallen moeten hun wekelijkse rustdag komen aangeven op de dienst Economie.

Het schepencollege is bevoegd om afwijkingen toe te staan m.b.t. de wekelijkse rustdag (maximum 15 rustdagen/jaar). Tijdens deze perioden is de handelaar niet verplicht om tijdens zijn rustdag te sluiten. De lijst met afwijkingen voor het volgende jaar wordt ieder jaar door het college vastgelegd in december. De afwijkingen voor 2019 kan u hieronder downloaden.

Afleverende dienst: 
Economie
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 16 76