Akten burgerlijke stand

Wat? 

Uittreksels van geboorteakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten en overlijdensakten zijn enkel verkrijgbaar bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar iemand is geboren, gehuwd of overleden.
Uittreksels met vermelding van de afstamming of fotokopieën van akten, welke minder dan 100 jaar oud zijn, kunnen enkel worden afgeleverd aan:

  • de openbare overheden
  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • zijn echtgenoot of echtgenote
  • zijn wettelijke vertegenwoordiger
  • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
  • zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat

Het afschrift of het uittreksel met afstamming aan derden wordt enkel afgeleverd na voorlegging van een volmacht. Eventueel wordt het attest rechtstreeks verzonden naar het officiële adres van betrokkene.

Andere personen kunnen deze fotokopieën of informatie uit de akten enkel verkrijgen mits toestemming van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te 9200 Dendermonde. Hiervoor dient men een verzoek in te dienen, waarbij men blijk geeft van een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettelijk belang. Aan dit verzoek zijn geen kosten verbonden.

Hoe? 

De aanvraag dient te gebeuren bij de dienst burgerlijke stand:

• aan het loket
• telefonisch
• schriftelijk
• per email
• via het e-loket

Wat meebrengen? 

uw identiteitskaart

Prijs? 

gratis

Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00
Verwante producten: