Akten burgerlijke stand

Wat? 

maak een afspraak

Sinds de invoering van de DABS (Databank van de Akten van de Burgerlijke Stand) op 31/03/2019 is het mogelijk om een uittreksel/afschrift van een akte van de burgerlijke stand te verkrijgen in elke gemeente van België. Akten die werden opgemaakt vóór 31/03/2019 moeten eerst worden gemigreerd in de DABS door de gemeente die de akte heeft opgemaakt, vooraleer er een afschrift kan worden afgeleverd.

Uittreksels of afschriften van akten, welke minder dan 100 jaar oud zijn (voor overlijdensakten minder dan 50 jaar en huwelijksakten minder dan 75 jaar), kunnen enkel worden afgeleverd aan:

  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • zijn echtgenoot of echtgenote
  • zijn wettelijk samenwonende partner
  • zijn wettelijke vertegenwoordiger
  • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn
  • zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat

Het afschrift/uittreksel aan derden wordt enkel afgeleverd na voorlegging van een volmacht. Eventueel wordt het attest rechtstreeks verzonden naar het officiële adres van betrokkene.

Hoe? 

De aanvraag dient te gebeuren bij de dienst burgerlijke stand:

Wat meebrengen? 

uw identiteitskaart

Prijs? 

gratis

Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00
Verwante producten: