Attest van immatriculatie

Wat? 

maak een afspraak

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers.
Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf.
Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

Voorwaarden: 

Het attest wordt afgegeven aan niet-Belgen die onder één van volgende categorieën vallen:

  • Een niet-EU gezinshereniger met een niet-EU onderdaan
  • Een niet-EU gezinshereniger met een onderdaan van de Europese Economische Ruimte of Belg
  • Slachtoffers van de mensenhandel
  • Een asielzoeker wiens asielaanvraag ontvankelijk is verklaard.
  • Een niet-Belg waarvan de medische regularisatieaanvraag ontvankelijk werd verklaard.
  • Een niet-EU student die nog geen inschrijvingsattest kan voorleggen van een universiteit of hogeschool.
Hoe? 

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de gemeente dit af. Het attest van immatriculatie kan maandelijks of driemaandelijks verlengd worden.

Wat meebrengen? 
  • een recente pasfoto
Prijs? 

5 EUR

Afleverende dienst: 
Burgerzaken
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België