Autodelen

Wat? 

Als je auto stilstaat, blijft hij geld kosten. Denk aan verzekering, wegenbelasting, afschrijving, onderhoud en schade. Ga zelf maar eens na hoeveel dagen in de week een auto alleen maar geld kost en niets oplevert… dat kan slimmer! Met flexibele mobiliteit.

Particulier autodelen

Bij particulier autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende buurtbewoners gebruikt in een, meestal kleinschalig, gesloten systeem. Een tweede belangrijk kenmerk is het kostendelend principe. De eigenaar maakt geen winst maar krijgt de reële kostprijs van de wagen per gedeelde kilometer. Tot slot is er een grote mate van zelforganisatie waarbij elke autodeelgroep haar afspraken en regels zelf bepaalt. Buurtbewoners kunnen ofwel een wagen lenen van een eigenaar ofwel samen een auto aankopen in mede-eigendom.

Autodelen door autodeelaanbieders

Een bedrijf stelt een wagenpark ter beschikking van haar abonnees. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen. De wagens staan verspreid over verschillende standplaatsen in de onmiddellijke omgeving van de gebruikers. Alle wagens zijn op elk moment toegankelijk voor de gebruikers, indien ze niet gereserveerd zijn door iemand anders. De gebruiker tekent een contract met de organisatie. De kosten worden voornamelijk bepaald door het gebruik (tijd en kilometers) van de wagens.

Stapp-in

Het autodeelproject is een concept dat werd ontwikkeld in Nederland. De gedachte achter Stapp.in is eenvoudig: wel de lusten, niet de lasten. Men gebruikt een auto, mobiliteit, wanneer het nodig is. Daarmee is een (tweede) auto overbodig, omdat je via Stapp.in auto’s deelt.

De auto kan eenvoudig geopend en gesloten worden met een app. Men betaalt alleen kosten voor het gebruik en verder een klein bedrag aan vaste abonnementskosten. De kosten kunnen voor iedere verplaatsing op voorhand berekend worden.

 

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 11