Bedrijfsafval

Wat? 

Bedrijven en instellingen mogen het afval dat uit professionele activiteiten voortkomt, niet met de huisvuilophaling meegeven. Het VLAREMA (Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer) bepaalt dat dit bedrijfsafval gescheiden moet worden ingezameld en verwerkt.

Bedrijven kunnen voor de afvalophaling beroep doen op de afvalintercommunale IBOGEM. Die biedt aan winkeliers, bedrijven, scholen, openbare instellingen enzovoort een brede waaier aan diensten aan voor de inzameling en verwerking van hun bedrijfsafval:

  • U kan uw bedrijfsafval zelf naar één van de recyclageparken brengen mits betaling van de kostprijs voor de verwerking van het afval.
  • U kan bij IBOGEM rolcontainers huren of aankopen voor de inzameling van uw afval op uw terrein. IBOGEM ledigt deze rolcontainers op regelmatige basis.

KGA

In beperkte mate kunnen bedrijven ook voor hun Klein Gevaarlijk Afval (KGA) in het recyclagepark terecht. De hoeveelheden zijn beperkt tot 20 liter/dag voor afvalolie en 25 liter/dag voor frituurolie. De aanvoer van ander KGA, met uitsluiting van medicijnen en injectienaalden, is beperkt tot 15 liter (kg) per dag. Er geldt evenwel een verbod op het gebruik van recipiënten met een inhoud groter dan 30 liter.

Afleverende dienst: