Begraving

Wat? 

maak een afspraak

Als iemand overlijdt dan kan u deze persoon laten begraven of laten cremeren. U kan tijdens uw leven zelf uw keuze aangeven via een 'laatste wilsbeschikking'. Ook in het geval van crematie kunnen we spreken van begraven, wanneer u ervoor kiest om de urne te begraven in volle grond.

Voorwaarden: 

Begraven kan ten vroegste 24 uur na de aanvraag tot begraven en ten laatste 7 dagen die volgen op de aangifte van het overlijden.

Hoe? 

U kan kiezen voor een kosteloze begraving of voor een concessie.

  • Indien u kiest voor een kosteloze begraving, geldt deze voor een periode van 15 jaar die niet verlengbaar is. Het plaatsen van een zerk is niet verplicht.
  • Een concessie wordt verleend voor een of meerdere personen voor een termijn van 30 jaar, en is verlengbaar. Bij een concessie bent u verplicht om binnen het jaar een grafzerk te plaatsen.

De concessie kan voor een nieuwe periode van 30 jaar worden verlengd. De hernieuwing kan geweigerd worden indien blijkt dat op het moment van de aanvraag het graf verwaarloosd is. De aanvraag tot hernieuwing dient te gebeuren in het jaar voorafgaande het verstrijken van de vervaldatum. Ook naar aanleiding van een nieuwe begraving of bijzetting in de concessie kan een hernieuwing van de concessie gevraagd worden.

Prijs? 
  • Een kosteloze begraving is gratis.
  • Voor de concessies op de begraafplaatsen gelden volgende tarieven:
    • 500 EUR per persoon voor een duurtijd van 30 jaar
    • 500 EUR per persoon bij verlenging met een duurtijd van 30 jaar
  • Voor niet-inwoners van de gemeente Beveren worden deze tarieven verdubbeld.
Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00
Verwante producten: