Beheersorgaan

Wat? 

Het beheersorgaan is een wettelijk adviesorgaan dat telkens na de gemeenteraadsverkiezingen voor een periode van 6 jaar wordt aangesteld.

Samen met de bibliothecaris, die secretaris is van het beheersorgaan, zorgt het voor de goede werking van de bibliotheek, zoals vooropgesteld in het bibliotheekbeleidsplan. Het beheersorgaan geeft over bepaalde materies ook adviezen aan het schepencollege.

In onze gemeente werd gekozen voor de "gemengde beheersformule" waarbij 12 politieke afgevaardigden, samen met 12 geïnteresseerde bibliotheekgebruikers rond de tafel zitten.

Huidige samenstelling 2019 - 2024:

Politieke afgevaardigden (12) :

  • Voor CD&V (5): Hilde MAES, Christian VANBRABANT, Paul VAN ESBROECK, Emiel VERHOEVEN, Leon VINCKE
  • Voor N-VA (3): Roger HEIRWEGH, Michèle HEYNDRICKX, Jan WEYERS
  • Voor Groen–sp.a (2): Guy MENDONCK, Kim BEECKMANS
  • Voor Vlaams Belang (1): Walter VAN DE VYVER
  • Voor Beveren2020 (1): Franky CLEYS

Vertegenwoordigers van de gebruikers (12) :

Victor CATRY, Evelien DOCKX, Greet MATHYS, Gerda MOORTHAMERS, Nico PICAVET, Anneleen POPPE, Ilse SMET, André VAN BOGAERT, Annemie VAN DEN CAMP, Herman VAN DUYSE, Lutgarde VAN RAEMDONCK, Bob VERSTAPPEN

Waarnemers :

 Bart DE BRUYNE (afdelingshoofd welzijn), Ingeborg DE MEULEMEESTER (schepen van cultuur), Mireille GEERINCK (bibliothecaris/secretaris), Jan NOPPE (algemeen directeur), Hilde REYNIERS (cultuurbeleidscoördinator).

Afleverende dienst: 
Bib Beveren (hoofdbibliotheek)
Gravenplein 3
9120 Beveren
België
03 750 10 50