Belastingsvermindering kinderopvang

Wat? 

Vanaf het aanslagjaar 2013 worden de uitgaven voor kinderopvang een "belastingvermindering".  Eerst worden de belastingen berekend en dan wordt een belastingsvermindering toegekend.  Deze vermindering bedraagt 45% van de werkelijk gedane uitgaven, die beperkt worden tot maximum 11,20 euro per kind per opvangdag.

In de oude regeling was het voordeel afhankelijk van de hoogte van het totale netto-inkomen.  In de nieuwe regeling heeft elke belastingplichtige in principe hetzelfde voordeel.

Voorwaarden: 
  • u moet beroepsinkomsten hebben
  • de uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die jonger zijn dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar voor kinderen met een zware handicap)
  • de uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die te uwen laste zijn of voor wie de helft van het belastingvoordeel aan u moet worden toegekend (co-ouderschap)
  • de uitgaven moeten gedaan zijn voor het vergoeden van kinderopvang buiten de normale lesuren
  • de kosten moeten aan welbepaalde instellingen of personen betaald zijn
  • u moet de opvang en het betaalde bedrag kunnen bewijzen met de nodige documenten

De volledige regelgeving kunt u nalezen in de nieuwe brochure 'Belastingvermindering voor kinderopvang'. (FOD financiën)

Hoe? 

U mag voor 2012 (aanslagjaar 2013) maximaal 11,20 euro per opvangdag en per kind jonger dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgave.  De belastingvermindering bedraag 45% van de uitgaven.

U moet de (begrensde) uitgaven opnemen in het vak X, rubriek B, code 1384 van uw aangifte.  De belastingvermindering (45%) gebeurt automatisch.

Afleverende dienst: 
Kinderopvang
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 16 62