Beroep - aangifte of wijziging

Wat? 

Het beroep van elke inwoner staat geregistreerd in het bevolkingsregister. Als de beroepssituatie wijzigt, moet dit aangegeven worden bij het gemeentebestuur.
Op attesten of uittreksels uit het bevolkingsregister staat het beroep vermeld. Het is dan ook belangrijk dat als u een uittreksel of attest nodig heeft, het beroep juist is weergegeven.

Hoe? 

De aangifte van een beroepswijziging kan gebeuren:

  • elektronisch via het e-loket.
  • persoonlijk aan de balie
  • schriftelijk via brief of mail met vermelding van uw rijksregisternummer en eventueel een telefoonnummer
Wat meebrengen? 

U dient uw identiteitskaart mee te brengen. Als u een beroep uitoefent waarvan de titel bij wet is beschermd (advocaat, arts, architect, verpleger, journalist...) moet u een officieel document voorleggen als bewijs dat u dit beroep uitoefent.

Afleverende dienst: 
Burgerzaken
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België