Beroepskaart voor zelfstandigen

Wat? 

Burgers uit landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) hebben een beroepskaart nodig als zij:

  • een zelfstandige beroepsactiviteit wensen uit te oefenen op het Belgische grondgebied
  • zich wensen te vestigen als natuurlijk persoon of als mandataris van een vennootschap of een vereniging (bezoldigd of onbezoldigd)

Erkende vluchtelingen en zgn. Peco-onderdanen (onderdanen van landen die door een conventie met België verbonden zijn) zijn hiervan vrijgesteld.

Hoe? 

De nodige formulieren kunnen bekomen worden op de dienst Bevolking van de gemeente.

Afleverende dienst: 
Burgerzaken
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 50