Billijke vergoeding

Wat? 

Door de auteurswet van 30 juni 1994 moet uniet enkel betalen voor de auteur of componist maar hebben ook de uitvoerende muzikanten recht op een vergoeding als opnames waar zij aan meewerkten afgespeeld worden op radio, in cafés, op openbare plaatsen, op fuiven...

Voorwaarden: 

Aangezien het gaat om rechten van uitvoerende muzikanten, moet u alleen billijke vergoeding betalen als u een bestaande opname afspeelt. Als u dus alleen maar een concert organiseert en geen muziek draait in de pauzes of na het concert, volstaat het om enkel SABAM te betalen.

Jeugdhuizen of uitbaters van polyvalente zalen kunnen kiezen voor een jaartarief. Als er gekozen wordt voor het jaartarief ‘dans’, dan zijn alle activiteiten gedekt in die ruimte, ook de activiteiten van de huurders. Als je een zaal huurt, dan informeert dus best of de billijke vergoeding reeds betaald werd, en welk tarief (zonder drank, drank, dans) er betaald werd.

Heeft de zaaluitbater niet betaald, of vindt uw evenement plaats in een tent of in openlucht, dan moet u een aanvraag doen. Hoeveel je moet betalen, is niet alleen afhankelijk van het soort activiteit (zonder drank, drank, dans) maar ook van de oppervlakte. Bij fuiven wordt er ook rekening gehouden met de hoogste inkomprijs.

Hoe? 

De aangifte moet minstens 5 werkdagen vóór de aanvang van de activiteit in het bezit zijn van de beheersvennootschappen. Je moet betalen vóór de aanvang van de activiteit. De aangifteformulieren kan u downloaden via www.bvergoed.be. Voor tijdelijke activiteiten kan je via www.ikgebruikmuziek.be rechtstreeks uw aangifte doorgeven. Hier kan u ook nagaan voor welke locaties er een jaartarief werd betaald. Let wel op, de website geeft niet altijd de juiste resultaten. Informeer dus steeds eerst bij de zaalverhuurder welk jaartarief reeds werd betaald.

Prijs? 

Indien de activiteit plaatsvindt in een zaal, speelt niet enkel de oppervlakte maar ook de toegangsprijs een rol. Als u verschillende inkomprijzen hanteert, wordt het forfait bepaald op basis van de hoogste inkomprijs.

Indien de activiteit plaats vindt in een tent of in openlucht, wordt bij het berekenen van het tarief rekening gehouden met de oppervlakte van de ruimte die door de organisatoren wordt voorzien om te dansen, de oppervlakte van de ruimte die voorzien is voor het verstrekken van dranken en voeding, en de oppervlakte die rest na de aftrek van de vorige oppervlakten. Voor elk van deze oppervlakten wordt een ander tarief gehanteerd.

Verwante producten: