Borgstelling bij aanleg groenscherm

Wat? 

Wanneer bij bouwwerken de aanleg van een groenscherm wordt opgelegd in de bouwvergunning zal voor de goede uitvoering een waarborg verschuldigd zijn door de bouwheer ten bedrage van 15 EUR/lopende meter met een minimum van 500 EUR en een maximum van 1500 EUR.

Bij de melding van voltooiing van de aanleg van het groenscherm zal een eerste controle op de aanplanting worden uitgevoerd door de groendienst. Indien de groendienst tijdens deze controle vaststelt dat de aanleg van het groenscherm niet voldoende werd uitgevoerd, moet er na aanpassingswerken een nieuwe controle aangevraagd worden.

Eén jaar na de vaststelling door de groendienst dat de aanleg van het groenscherm voldoende werd uitgevoerd, kan de borgstelling terug gevraagd worden. Voor de terugbetaling, zal een tweede controle uitgevoerd worden door de groendienst. De terugbetaling van de borg zal niet gebeuren indien het groenscherm niet voldoet aan de opgelegde bepalingen.

Afleverende dienst: 
Natuurontwikkeling
Hof ter Saksendreef 3
9120 Beveren
België
03 750 18 66