CO-vergiftiging voorkomen

Wat? 

Jaarlijks sterven er in België ongeveer 100 mensen door CO-vergiftiging en worden er meer dan 2 000 mensen opgenomen in het ziekenhuis met de symptomen van CO-vergiftiging: hoofdpijn, braken, moeheid en flauwvallen.

CO of koolstofmonoxide is een gevaarlijk gas dat u niet ruikt, niet ziet, niet proeft en niet voelt. CO wordt hierdoor ook ‘de stille moordenaar’ genoemd.  

Voorwaarden: 

Het gas komt vrij bij elke onvolledige verbranding van hout, kolen, gas, mazout … Elk verwarmings- of heetwatertoestel, met uitzondering van elektrische toestellen, is dus mogelijk een CO-bron.

Hoe? 

Om CO-vergiftiging te voorkomen, is het belangrijk dat u elke kamer waar een verwarmingstoestel met open vlam werkt, goed verlucht. Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen ook jaarlijks nakijken en schoonmaken en plaats CO-meters. 

Afleverende dienst: 
Brandweer
Keetberglaan 7
9120 Melsele
België
03 502 09 00