Container of werfkeet

Wat? 

U kan dit online doen: 

Indien er voor werkzaamheden een container dient geplaatst te worden, heeft u een toelating/vergunning van de burgemeester nodig om deze te mogen plaatsen op het openbaar domein.

Een container dient aangevraagd te worden door een containerverhuurfirma en/of een aannemer. Dit omwille van de specifieke signalisatie nodig op een container (zie tekening – de gele stip duidt een dagslaper aan).

signalisatie container of werfkeet

Voorwaarden: 
 • Voor wegen onder het beheer van de gemeente: aanvraag minstens 4 werkdagen vooraf indienen.
 • Voor wegen onder het beheer van het gewest AWV (N-wegen behalve N451): aanvraag minstens 21 kalenderdagen vooraf indienen. Zij brengen hierover advies uit.
 • Indien een parkeerverbodsbord nodig is, dient dit aangevraagd te worden door de bewoner via het digitaal loket nadat de aanvraag is ingediend door de containerverhuurfirma .
 • Wanneer een aannemer een container aanvraagt, en er is ook een parkeerverbod nodig om de container te kunnen plaatsen, dient de aannemer dit te melden in zijn aanvraag.
  Tip: vermeld dit in het vakje ‘omschrijf de inname’ bij de aanvraag voor de container.
Hoe? 

  Het parkeerverbod kan aangevraagd worden via het digitaal loket. Een handleiding vindt op de pagina ‘inname openbaar domein'

   Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht op de dienst Mobiliteit:

   • ofwel telefonisch 03 750 15 70,
   • ofwel op de 4de verdieping aan het loket (u dient een ticket te nemen aan de zuil op het gelijkvloers, onthaal).
   Prijs? 
   • Bij inname van openbaar domein wordt een retributie aangerekend voor de ingenomen oppervlakte:
    • voor containers: 6 euro per dag.
   • Opgelet:
    Bij inname van openbaar domein van gewestwegen brengen wij steeds het Agentschap Wegen en Verkeer Oost Vlaanderen op de hoogte. U krijgt hiervoor een aparte factuur van het AWV.
   Afleverende dienst: 
   Mobiliteit
   Stationsstraat 2
   9120 Beveren
   België
   03 750 15 70