Crematie

Wat? 

maak een afspraak

Als iemand overlijdt dan kan u deze persoon laten begraven of laten cremeren. U kan tijdens uw leven zelf uw keuze aangeven via een 'laatste wilsbeschikking'. Indien u kiest voor crematie, zijn er verschillende mogelijkheden.

 • de urne met as begraven binnen de omheining van de begraafplaats
 • de as verstrooien op de begraafplaats
 • de urne met as bijzetten in het columbarium
 • de as verstrooien in de Belgische territoriale zee


De as mee naar huis nemen om ze daar te bewaren kan enkel indien er een laatste wil is of op gezamenlijk schriftelijk verzoek van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd.

Voorwaarden: 

De crematie kan ten vroegste 24 u na de aanvraag tot crematie en ten laatste 7 dagen die volgen op de aangifte van het overlijden.

Hoe? 

Indien u kiest voor het begraven van de urne in volle grond of op het urnenveld of het bijzetten van de urne in het columbarium kan u kiezen voor een kosteloze begraving of bijzetting of voor een concessie.

 • Indien u kiest voor een kosteloze begraving, geldt deze voor een periode van 15 jaar die niet verlengbaar is. Het plaatsen van een zerk is niet verplicht.
 • Een concessie wordt verleend voor een of meerdere personen voor een termijn van 30 jaar, en is verlengbaar. Bij een begraving in volle grond bent u verplicht om binnen het jaar een grafzerk te plaatsen.
Prijs? 
 • Een kosteloze begraving of bijzetting is gratis.
 • Voor de concessies op de begraafplaatsen gelden volgende tarieven:
  • 500 EUR per persoon voor een duurtijd van 30 jaar
  • 500 EUR per persoon bij verlenging met een duurtijd van 30 jaar
  • voor niet-inwoners van Beveren wordt dit tarief verdubbeld
 • De asverstrooiing voor een inwoner van Beveren is gratis. De as-verstrooiing van een niet-inwoner bedraagt 100 euro.
Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00
Verwante producten: