Delende buurt - Molenbergwijk

Wat? 

De gemeente Beveren werkt mee aan het project Delende buurt in de Molenbergwijk. Het project is een initiatief van Autodelen en Taxistop en wil oplossingen vinden voor mobiliteitsproblemen in de Molenbergwijk in Beveren (Sint-Martenslaan, Bisschop Triestlaan, Wilhelmietenlaan, Hertog Van Arenberglaan,  A. Van Bourgondiëlaan, Donkvijverstraat, D. Van Beverenlaan). Aan de hand van interactieve workshops tracht men tot een gedragen duurzame mobiliteitsoplossingen op maat van het projectgebied Molenbergwijk. Het traject bestaat uit: Onderzoek + Participatietraject + Testfase + Evaluatie.

in de Week van de Mobiliteit (16-22 september) werden een aantal zaken getest in de Molenbergwijk.

  • Diederik Van Beverenlaan (september 2017): verkeerstelling en installatie sensibiliseringsbord
  • Oud Atletiekplein (Week van de Mobiliteit 16 - 22 september—eventuele verlenging): creatie ontmoetingsplek en deelpunt (alles over delen)
  • Wilhelmietenlaan: varkensruggen weghalen: meer ruimte vrij voetgangers & leukere invullingen
  • Kruispunt Arenberglaan en Sint-Martenslaan: kleurrijke grondtekening

Na het realiseren volgt natuurlijk het evalueren. Het evaluatiemoment gaat door op woensdag 18 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in het Gildenhuis. Voor diegene die niet aanwezig kunnen zijn op het evaluatiemoment is ook een online evaluatie mogelijk via volgende link: https://docs.google.com/forms/d/1HUIgFJDLkD5HLCGwVrYNk_xEA8Wnc_dbJQrbpdKBly0/edit

Graag inschrijven via kathy [at] autodelen [dot] net
Vragen? Opmerkingen?
Kathy Louagie – kathy [at] autodelen [dot] net
Bert Victor – bvi [at] taxistop [dot] be

Datum: 18 oktober van 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Gildenhuis, benedenverdieping, CIAMBERLANIDREEF 92

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 70