Distels

Wat? 

Iedereen is verplicht distels op zijn/haar terrein te bestrijden. De wetgever heeft daarbij bepaald dat de distels bestreden moeten worden voor 30 juni, zodat de bloei en de uitzaai voorkomen kan worden.

Wanneer u na 30 juni nog hinder ondervindt van distels, contacteer dan de dienst Milieubescherming of geef uw melding door via Meldingen&Klachten. De eigenaar wordt dan door de gemeente gecontacteerd en aangemaand om binnen een bepaalde termijn de distels te verwijderen. Indien de eigenaar dit nalaat, wordt er proces-verbaal opgemaakt.

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80