Echtscheiding

Wat? 

maak een afspraak

Bij een echtscheiding wordt de beslissing van de rechtbank automatisch toegezonden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de partijen is ingeschreven. De ambtenaar neemt dit vonnis op in de databank van de akten van de burgerlijke stand (DABS). U dient hiervoor zelf niets te ondernemen. De betrokken partijen en de dienst bevolking van de gemeente waar zij op dat moment wonen worden hierover ingelicht.

Een echtscheidingsakte kan u bekomen bij de Dienst Burgerlijke Stand van elke gemeente in België of via het DIGITAAL LOKET.

Wat meebrengen? 

Identiteitskaart

Afleverende dienst: 
Burgerlijke Stand
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 17 00