Elektronische identiteitskaart

Wat? 

maak een afspraak

Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Elke Belg krijgt automatisch een identiteitskaart uitgereikt als hij 12 jaar wordt. Kinderen die nog een geldige kids ID hebben kunnen die gebruiken tot de vervaldatum. Met uw identiteitskaart kan u ook uw nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland. Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij te hebben

De identiteitskaart is 10 jaar geldig. De identiteitskaart voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is 6 jaar geldig, de identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig. 

In de elektronische identiteitskaart zit een microchip ingebouwd. Deze chip bevat een identificatiecertificaat waarmee u uw identiteit kunt bevestigen wanneer u uw eID in een kaartlezer steekt.

De chip bevat ook een handtekeningcertificaat waarmee u een elektronische handtekening kunt plaatsen onder elektronische documenten. U kunt de elektronische handtekening alleen gebruiken met uw persoonlijke pincode.

Hoe? 

Drie tot vier weken na de aanvraag krijgt u een brief die meldt dat uw identiteitskaart klaar ligt.

In de volgende gevallen moet u zelf een vernieuwing aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als uw van naam, voornaam of geslacht wijzigt
 • na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als u een kaart aanvraagt in een andere taal, voor zover u gevestigd bent in een gemeente die gemachtigd is om kaarten in de gekozen taal uit te reiken.
Wat meebrengen? 

Bij de aanvraag van uw elektronische identiteitskaart:

Bij het afhalen van uw elektronische identiteitskaart (na ongeveer 2 weken):

 • uw betalingsbewijs
 • uw oude identiteitskaart
 • de uitnodiging die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen
 • bij volmacht: het ingevulde volmachtformulier
Prijs? 
 • Normale procedure: 19 euro
 • Spoedprocedure (aflevering 2e dag na aanvraag): 87 euro (aanvragen vóór 14u30)
 • Extreme spoedprocedure (aflevering dag na aanvraag): 131 euro
 • Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering in Brussel (afhalen dag na aanvraag in Brussel): 99 euro
Afleverende dienst: 
Burgerzaken
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
BijlageGrootte
 Volmachtformulier eID88.18 KB