Energielening vanaf 2019

Wat? 

U kunt een energielening aanvragen bij een energiehuis (vorige benaming Lokale Entiteit) van uw gemeente. Alleen als uw gemeente een energiehuis heeft kunt u een lening aanvragen.

Lening 2%: algemene doelgroep

De lening aan 2% voor de algemene doelgroep kon slechts tot en met 2018 worden afgesloten. Vanaf 2019 bestaat deze lening niet meer.

Lening 0%: eigenaars die verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Ook deze lening bestaat niet meer en kon slechts tot en met 2018  worden afgesloten.

Lening 0%: prioritaire doelgroep

Enkel de prioritaire of kwetsbare doelgroep kan nog een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%.

Het gaat om volgende doelgroepen:
•personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
•huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste
•personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
•personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
•beschermde afnemers
•gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Lening 1%: niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen vanaf 1 oktober 2017 tot eind 2019 tot 15.000 euro lenen aan 1% (op tien jaar).

Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80