Energiescan

Wat? 

Energie besparen in uw woning is gemakkelijker dan u denkt. Als u maar weet waar u op moet letten. Bijvoorbeeld door spaarlampen te gebruiken. Maar waar zitten de grootverbruikers? Of zijn er misschien ook echte verspillers? Met de energiescan van vzw Den Azalee weet u het meteen.

Bij een energiescan zoekt een energieadviseur in uw woning naar mogelijkheden om energie te besparen. Hij maakt een doorlichting van de woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik, de verlichting, elektrische apparaten, ... Hij stelt een lijst op van plaatsen of toestellen waar er "energieverlies" is.   De energiescan omvat energiebesparende tips en is geen energieaudit of EPC.

Op basis van deze doorlichting krijgt u een verslag. Daarin vindt u alle informatie en adviezen over verbeteringen in of aan de woning. De energieadviseur kan ook wijzen op bepaalde "slechte gewoontes" die aanleiding geven tot energieverlies, zoals verlichting nodeloos laten branden.

Vanaf januari 2014 komen enkel die personen die tot de doelgroep/categorie behoren, in aanmerking voor een gratis scan: 

  1. Beschermde afnemers
  2. LAC (Lokale Advies Commissie)
  3. Actieve budgetmeter voor aardgas of elektriciteit
  4. FRGE
  5. Huurders van sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)
  6. Huurders van sociaal verhuurkantoor (SVK)
  7. Huurders die minder dan 450€ per maand betalen
Hoe? 
  • de aanvraag wordt ingediend bij de duurzaamheidsambtenaar van de gemeente Beveren
  • de vzw De Azalee neemt daarna zelf met u contact op om een afspraak te maken
Prijs? 

De energiescan wordt gratis uitgevoerd bij mensen die tot één van bovengenoemde doelgroepen/categorieën behoren.
Een niet-doelgroeper die een energiescan laat uitvoeren betaalt 180€.

Afleverende dienst: 
Duurzaamheidsambtenaar
Nele De Maeyer
9120 Beveren
België
03 750 14 80