Erkenning van een kind

Wat? 

maak een afspraak

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

Voorwaarden: 

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Indien de erkenner gehuwd is, wordt zijn echtgenote of echtgenoot op de hoogte gebracht door middel van een aangetekende brief.

Hoe? 

Een kind erkennen kunt u doen:


Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van één van de betrokkenen gaan om een authentieke akte te laten opmaken.

Als de erkenning vóór de geboorte of samen met de geboorteaangifte gebeurt, dan kunnen de ouders samen een familienaam kiezen die bestaat uit de naam van de vader, de naam van de moeder of een samengestelde naam (een deel van moedersnaam en een deel van vadersnaam, in de volgorde naar keuze). Als de erkenning gebeurt na de geboorteaangifte dan kan u binnen het jaar kiezen om het kind toch de familienaam van de vader te geven of een samengestelde naam.

Wat meebrengen? 
  • Identiteitskaarten
  • Bij erkenning vóór de geboorte: een doktersattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
  • Bij erkenning na de geboorte: een recent afschrift/uittreksel van de geboorteakte van het kind met vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler, indien het kind in het buitenland is geboren.
Prijs? 

De erkenning van een kind is gratis.

Afleverende dienst: 
Burgerzaken
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België