Erkenning van een kind

Wat? 

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

Voorwaarden: 

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Indien de erkenner gehuwd is, wordt zijn echtgenote of echtgenoot op de hoogte gebracht door middel van een aangetekende brief.

Hoe? 

Een kind erkennen kunt u doen:

  • vóór de geboorte.
  • tijdens de geboorteaangifte.
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet.


Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van om het even welke gemeente gaan om een authentieke akte te laten opmaken.

Als de erkenning vóór de geboorte of samen met de geboorteaangifte gebeurt, dan krijgt het kind ook direct de familienaam van de vader. Als de erkenning gebeurt na de geboorteaangifte dan kan u binnen het jaar kiezen om het kind toch de familienaam van de vader te geven.

Als u de erkenning vóór de geboorte niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet u bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleegt u het best een notaris.

Wat meebrengen? 
  • Identiteitskaarten
  • Een recent afschrift van de geboorteakte van het kind, indien de erkenning na de geboorte plaats vindt en het kind niet in Beveren geboren is.
  • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
  • Voor de erkenning van een ongeboren meerling: doktersattest met vermelding van het feit dat het om een meerlingenzwangerschap gaat, identiteit moeder en vermoedelijke bevallingsdatum.
Prijs? 

De erkenning van een kind is gratis.

Afleverende dienst: 
Burgerzaken
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 50